• Air temp

    +26°-32°

  • Water temp

    +25°-30°

Meties vasarā! Vasaras pludmale atvērta!

Apmeklētāju noteikumi

 

Biļetes iegāde apliecina, ka apmeklētājs ir iepazinies ar Apmeklētāju noteikumiem un apņemas tos ievērot

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. SIA “Akvaparks”, reģ.Nr.40003508890, ir uzņēmuma „Līvu Akvaparks”, Jūrmalā, Viestura ielā 24, (turpmāk – Akvaparks) īpašnieks.

1.2. Akvaparka Apmeklētāju noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētājam tiek sniegti Akvaparka pakalpojumi, nosaka drošības, higiēnas un citas prasības, kas jāievēro apmeklētājiem, SIA „Akvaparks” tiesības, pienākumus un atbildības ierobežojumus.

1.3. Akvaparka Apmeklētāju noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu patīkamu Akvaparka apmeklējumu, katra apmeklētāja labu noskaņojumu, un izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem, traumām un zaudējumiem.

1.4. Akvaparka Apmeklētāju noteikumus ievēro visi apmeklētāji neatkarīgi no vecuma. Pirms Akvaparka pakalpojumu izmantošanas līguma noslēgšanas (t.i. pirms biļetes iegādes) persona uzmanīgi izlasa un iepazīstas ar Apmeklētāju noteikumiem un apņemas ievērot tos Akvaparka pakalpojumu izmantošanas laikā. Apmeklētāju noteikumi un konkrēto atrakciju instrukcijas (piktogrammas) ir izstrādātas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

1.5. Apmeklētāju noteikumi ir izvietoti Akvaparka vestibilā pie ieejas un publicēti mājas lapā www.akvaparks.lv. Ja apmeklētājs cieš zaudējumus vai nodara zaudējumus trešajām personām šo noteikumu neievērošanas dēļ, vai arī ignorējot Akvaparka darbinieka norādījumus, SIA „Akvaparks” par šādiem zaudējumiem neatbild.

1.6. Akvaparka izmantošana prasa personas fizisku piepūli un aktivitāti. Slidināšanās slidkalniņos ir aizraujoša, un rada paaugstinātu adrenalīna līmeni cilvēka organismā, taču tai pašā laikā tā ir saistīta ar zināmu risku, ko Apmeklētājs uzņemas pats. Apmeklētājam ir jānovērtē viņa fiziskās spējas, veselības stāvoklis un peldēšanas prasme pirms Akvaparka apmeklējuma. Apmeklētāju noteikumu un konkrētu atrakciju lietošanas instrukciju ievērošana, palīdzēs izvairīties no kaitējumiem veselībai.

1.7. Apmācīti glābēji uzrauga apmeklētāju aktivitātes Akvaparkā. Konkrēto atrakciju instrukcijas (piktogrammas) Akvaparka teritorijā papildina šos noteikumus, un apmeklētājs apņemas tās ievērot.

1.8. SIA „Akvaparks”, saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības prasībām, veic personas datu apstrādi, veicot videonovērošanu Akvaparka teritorijā, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar SIA “Akvaparks” īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai. Pārzinis - SIA “Akvaparks”, Viestura iela 24, Jūrmala, LV-2010, kontaktinformācija - info@akvaparks.lv.

1.9. Apmeklētājs ir informēts, ka Apmeklētājs un viņa nepilngadīgie bērni vai aizbildnībā esošās nepilngadīgās personas Akvaparka teritorijā var tikt fotografēti. Apmeklētājam ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem saistībā ar foto pie pārziņa – SIA “Aquaphoto”, reģ.Nr.40103215468, Dižozolu iela 25-6, Rīga, LV-1058, kontaktinformācija -  tālrunis:  +371  29846414, e-pasts: aquaphoto@inbox.lv. Ja Apmeklētājs nevēlas, lai viņu fotogrāfē, viņš pie SIA “Aquaphoto”  darbiniekiem paņem atšķirības zīmi.

1.10. “SIA “Akvaparks” atbild par sniegto Akvaparka pakalpojumu atbilstību Preču un pakalpojumu drošuma likuma noteikumiem.”

 

2.IEIEŠANA AKVAPARKĀ.

2.1. Biļetes iegāde un/vai tās izmantošana apliecina, ka apmeklētājs ir iepazinies ar Apmeklētāju noteikumiem un apņemas tos ievērot.

2.2.  Apmeklētājam, saņemot elektronisko aproci (čipu) un piereģistrējoties pie ieejas, tiek uzņemts apmeklētāja apmeklējuma laiks. Pie izejas no Akvaparka apmeklētājam vēlreiz jāreģistrējas, un reģistrējoties tiek noteikts laiks, kuru apmeklētājs ir pavadījis Akvaparkā. Par laika limita pārsniegšanu, izejot no Akvaparka, apmeklētājs maksā papildus samaksu pēc SIA „Akvaparks” noteiktā cenrāža, kurš ir izvietots vestibilā pirms ieejas Akvaparkā un mājas lapā www.akvaparks.lv.

2.3. Bērni līdz 10 gadu vecumam (ieskaitot) Akvaparku var apmeklēt tikai vecāku vai pieaugušo klātbūtnē un atrodas šo personu stingrā uzraudzībā. Pieaugušajam ir jābūt vismaz 18 gadus vecam un ir jāuzņemas atbildība par viņam uzticēto bērnu veselības stāvokli, uzvedību, kā arī šo noteikumu ievērošanu.

2.4. Bērni no 11 gadu vecuma līdz 13 gadu vecumam Akvaparku var apmeklēt bez vecāku vai pieaugušo klātbūtnes un pavadības, ja viens no bērna vecākiem vai likumiskajiem aizbildņiem pie ieejas Akvaparkā paraksta „Personīgās atbildības apliecinājumu”, uzņemoties rūpes un atbildību par savu bērnu, bērna veselības stāvokli, uzvedību, kā arī šo noteikumu ievērošanu.

2.5. Bērni no pilnu 14 gadu vecuma Akvaparku var apmeklēt bez vecāku un pieaugušo klātbūtnes un pavadības, saglabājoties vecāku rūpēm par bērnu, atbildībai par bērna veselības stāvokli, uzvedību, kā arī šo noteikumu ievērošanu.

2.6. Grupu vadītāji, pēc pieprasījuma, saņem instruktāžu par Apmeklētāju noteikumiem no Akvaparka glābšanas dienesta pārstāvja. Grupu vadītāji uzņemas atbildību par visiem grupas dalībniekiem saskaņā ar šiem noteikumiem. Grupas vadītājs atbild par to, lai grupā būtu pietiekams skaits pilngadīgu personu, lai nodrošinātu visu grupas dalībnieku veselības aizsardzību, uzvedību un šo noteikumu ievērošanu.

2.7. Akvaparka noslogotības dēļ Akvaparka administrācija ir tiesīga pārtraukt apmeklētāju ielaišanu uz laiku, kamēr atbrīvojas brīvās vietas.

2.8. Apmeklētāji netiek ielaisti Akvaparkā 90 minūtes pirms slēgšanas.

2.9. SIA „Akvaparks” administrācija var mainīt atrakciju piedāvājumu jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. Ieejas maksas atlaides šādos gadījumos netiek piemērotas.

 

3.AKVAPARKA APMEKLĒJUMA IZŅĒMUMI .

3.1. Akvaparks nav piemērots apmeklēšanai un to ir stingri aizliegts apmeklēt:

3.1.1. personām ar drudzi, konjunktivītu, ādas slimībām vai citām lipīgām slimībām, vaļējām brūcēm, pārsējiem, uz āru izvirzītām dzimumzīmēm vai citiem ādas veidojumiem, vai citām saslimšanām, kas apdraud paša apmeklētāja vai var apdraudēt citu apmeklētāju dzīvību un veselību;

3.1.2. personām ar sliktu veselības stāvokli (sirds un asinsvadu slimības, iesnas, galvas traumas, caureja u.c.);

3.1.3. personām alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu reibumā;

3.1.4.  dzīvniekiem;

3.1.5.  personām bez elektroniskās aproces (čipa).

3.2. Akvaparka apmeklējums var tikt liegts jebkurai personai, tai skaitā personai, kuras apmeklējums var apdraudēt kārtību, drošību un Akvaparka higiēnisko stāvokli un/vai kuras uzvedība ir pretrunā ar morāles vai sabiedrībā pieņemtiem uzvedības noteikumiem.

3.3. Apmeklētājs, kurš neievēro šos noteikumus, Akvaparkā izvietotās brīdinājumu zīmes, uzrakstus, glābēju aizrādījumus, Akvaparka darbinieku norādījumus par šo noteikumu ievērošanu, nekavējoties var tikt izraidīts no Akvaparka, neatmaksājot samaksāto ieejas maksu.

 

4.AKVAPARKA IZMANTOŠANA.

4.1. Ar elektronisko aproci (čipu) Akvaparka teritorijā apmeklētājs var:

4.1.1. aizvērt/atvērt vienu skapītī ģērbtuvē, norēķināties par pakalpojumiem, saņemt informāciju par apmeklētāja skapīša numuru, atrašanās ilgumu Akvaparka teritorijā un iztērēto virtuālo kredītu.

4.1.2. aproci (čipu) apmeklētājs var izmantot kā norēķinu līdzekli bāros un restorānos, vai arī izmantojot citus maksas pakalpojumus. Pie ieejas kasiere pieaugušo aprocē(čipā) ieprogrammē EUR 80,00 virtuālo kredītu, kura ietvaros apmeklētājs var tērēt naudu par pakalpojumiem. Ja apmeklētājs izmanto šo kredītu, tam ir pienākums apmaksāt visu iztērēto summu pie izejas kasēm. Bērnu aprocei šāds pakalpojums nav pieejams. Ja rodas neskaidrības aproču izmantošanā, nekavējoties jāvēršas pie kasieres ģērbtuvē.

4.2. Virsdrēbes un ielas apavi ziemas sezonā, no 01.novembra līdz 30. aprīlim, jāatstāj virsdrēbju garderobē, pretī saņemot numuriņu. Vasaras sezonā, no 01.maija līdz 31.oktobrim, virsdrēbes un ielas apavi jāņem līdzi uz ģērbtuvi. SIA „Akvaparks” administrācija var mainīt minētos darba laikus jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. Neatkarīgi no sezonas, ieiešana skapīšu ģērbtuvē āra apavos ir aizliegta.

4.3. Apmeklētājs, pēc Akvaparka darbinieka pieprasījuma, uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai citus dokumentus, kas apliecina apmeklētāja vecumu, tiesisko pamatu parakstīt Personīgās atbildības apliecinājumu vai to, ka apmeklētājs ir tiesīgs izmantot kādu atlaidi.

4.4. Lai nodrošinātu Apmeklētāja, Akvaparka personāla un citu apmeklētāju drošību, Apmeklētājs pēc Akvaparka darbinieka pieprasījuma labprātīgi uzrāda personīgās mantas. Akvaparka darbiniekam bez Apmeklētāja piekrišanas ir tiesības pārbaudīt Apmeklētāja vai bez pieskatīšanas atstātas aizdomīgas somas, mantas un priekšmetus.

4.5. Apmeklētājs Akvaparkā drīkst uzturēties peldčībās vai basām kājām, eiropeiska tipa peldbiksēs, peldkostīmā vai arī pludmales tērpā (šorti, krekls, halāts, svārki u.tml.). Slidkalniņu un baseinu lietošana pludmales tērpā aizliegta.

4.6. Akvaparkā nav atļauts uzturēties peldbiksēs un peldkostīmos ar atklātiem rāvējslēdzējiem, sprādzēm, kniedēm, metāla, stikla/stiklveidīga materiāla ornamentiem un daļēji vai pilnībā aizsegtu seju.

4.7. Brillēm jābūt nostiprinātām ar lencēm.

4.8. Pirms ieiešanas Akvaparka atrakciju zonā, apmeklētājs obligāti nomazgājas dušā un šķērso kāju dezinfekcijas vannas.

4.9. Drošības nolūkos, Akvaparkā aizliegts ienest stikla priekšmetus, rokas bagāžu un somas. Izņēmums ir mazuļu pirmās nepieciešamības lietas ( autiņbiksītes, plastmasas pudelītes mazuļa barībai u.c.)

4.10. Pārģērbšanās un atkailināšanās atļauta tikai ģērbtuves kabīnēs.

4.11. Nolaišanās pa slidkalniņiem atsevišķos gadījumos var izraisīt peldkostīmu un peldbikšu bojāšanos.

4.12. Ūdens atrakciju – slidkalniņu nepareiza lietošana var izraisīt izkrišanu no slidkalniņa, triecienus, kritienus, sitienus, aizķeršanos u.tml.

4.13. Apmeklētājs apņemas ievērot katras konkrētās atrakcijas noteikumus un īpašās norādes, kas izvietotas katras atrakcijas startā un finišā.

4.14. Akvaparka atrakcijas, saunas, baseini, restorāni un bāri ir jāatbrīvo 15 minūtes pirms Akvaparka darba laika beigām.

4.15. Ņemot vērā, ka SIA „Akvaparks” nepieņem glabāšanā apmeklētāja mantas, bet tikai nodod apmeklētājam lietošanā ģērbtuves skapīšus, SIA „Akvaparks” neatbild par Akvaparka teritorijā, garderobē un skapīšos atstāto apģērbu, dokumentu, mobilo telefonu, vērtslietu, u.c. mantu sabojāšanu, iznīcināšanu un pazušanu.

4.16. SIA „Akvaparks” neuzņemas atbildību par kaitējumiem, zaudējumiem, negadījumos un citu iemeslu rezultātā gūtajām traumām, kas radušās Akvaparka apmeklētāja nevērības, pienācīga uzmanības trūkuma, paviršības vai šo noteikumu neievērošanas rezultātā, t.sk. Akvaparka darbinieku norādījumu neievērošanas rezultātā.

4.17. SIA „Akvaparks” neuzņemas atbildību par kaitējumiem, zaudējumiem, kas radušies Akvaparka apmeklētājam, atrodoties Akvaparka teritorijā, ja kaitējumu, zaudējumus izraisījusi trešo personu rīcība vai citi apstākļi, par kuriem SIA „Akvaparks” nav atbildīga saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem.

4.18. Akvaparka apmeklētājs veselības un/vai mantas bojājuma gadījumā nekavējoties vēršas pie tuvākā glābēja, lai veiktu negadījuma vietas, laika un apstākļu konstatēšanu, ja nepieciešama, pirmās palīdzības sniegšanu un reģistrēšanu SIA „Akvaparks” negadījumu/med. žurnālā.

4.19. Apmeklētājs atbild par visiem radītajiem kaitējumiem, zaudējumiem, kas nodarīti SIA „Akvaparks” vai trešajām personām.

4.20. Bērnam līdz desmit gadu vecumam, atrodoties ūdenī, vismaz vienam viņa pavadošajam pieaugušajam visu laiku ir jāatrodas līdzās bērnam rokas stiepiena attālumā. Šī prasība attiecas arī uz bērnu grupām. Līgumsods par šīs prasības neievērošanu ir EUR 50,00.

4.21. Jebkuram Akvaparka darbiniekam ir tiesības dot norādījumus apmeklētājiem attiecībā uz šo noteikumu ievērošanu, savukārt apmeklētājiem šie norādījumi ir jāievēro.

4.22. Ģērbtuves skapīšus apmeklētājiem ir tiesības lietot tikai apmeklējuma laikā. Pēc apmeklējuma skapīši tiek atvērti un atbrīvoti no tajos esošajām mantām. Klientu aizmirstās mantas tiek glabātas 3 dienas, pēc tam tās tiek neatgriezeniski utilizētas.

4.23.  Akvaparkā iegādātie ēdieni un dzērieni var tikt lietoti tikai tam paredzētās vietās.

4.24.Tualetes un ģērbtuves ir jālieto pamatojoties uz anatomisko un bioloģisko, nevis iegūto dzimumu.

4.25. Ģērbtuves izmantojamas tikai, lai pārģērbtos. Jebkuras citas darbības, kas nav saistītas ar pārģērbšanos, t.sk. drēbju mazgāšana, matu krāsošana, ir aizliegtas.

4.26. Līdzņemtos peldēšanas piederumus ir jāuzrāda Akvaparka darbiniekiem un tos drīkst lietot tikai ar Akvaparka darbinieku atļauju.

4.27. Izmantojot pirtis ar koka sēdekļiem, obligāti zem sevis jāpaklāj dvielis.

4.28. Atkritumi ir jāievieto tam paredzētās tvertnēs.

4.29. Beidzot nobraucienu pa slidkalniņu, laiva nododas nākamajiem, rindā esošajiem apmeklētājiem.

 

5.AKVAPARKA TERITORIJĀ AIZLIEGTS.

5.1. kliegt, svilpt un nevajadzīgi saukt pēc palīdzības, lai nemaldinātu glābējus, skriet (apmeklētājs var gūt traumu paslīdot), grūst citus apmeklētājus,

5.2. izmantot Akvaparku neatbilstošā apģērbā, piemēram, apakšveļā, Eiropas kultūrā nepieņemamā peldkostīmā. Bērniem līdz 3 gadu vecumam vai personām ar inkontinenci Akvaparku atļauts apmeklēt tikai ūdens necaurlaidīgās autiņbiksītēs,

5.3. lēkt baseinos no malas, skriet gar baseinu malu un lēkt baseinā, kā arī šļūkt pa slidkalniņiem ar galvu pa priekšu,

5.4. spļaut uz grīdas un ūdenī, kārtot dabiskās vajadzības ārpus tualetēm. Līgumsods par šī aizlieguma neievērošanu, kā arī par bērnu čurināšanu ārpus tualetes EUR 20,00.

5.5. peldēties slidkalniņu bremzēšanas baseinos, nobraucot pa slidkalniņu, uzturēties bremzēšanas joslās un baseinos,

5.6. kāpt uz slidkalniņiem un margām,

5.7. izmantot atrakcijas, saunas un peldbaseinus alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu reibumā. Glābšanas dienestam un apsardzes darbiniekam ir tiesības pieprasīt veikt alkohola testu un iereibušo apmeklētāju (pieļaujamā norma 0,5 promiles) vai apmeklētāju, kas izvairās veikt alkohola testu, izraidīt no Akvaparka, neatmaksājot ieejas maksu,

5.8. izmantot atrakcijas/slidkalniņus sievietēm grūtniecības stāvoklī,

5.9. ignorēt slidkalniņu un citu atrakciju lietošanas noteikumus un instrukcijas (neskaidrību gadījumā jāvēršas pie glābējiem), norādes par baseinu dziļumu,

5.10. drošības nolūkos aizliegts izmantot slidkalniņus un atrakcijas ar gredzeniem, rokas pulksteņiem, auskariem, ķēdītēm, utml.,

5.11. personām, kuras neprot peldēt, uzturēties Akvaparkā bez pelduzročiem vai peldvestēm,

5.12. atstāt bērnus līdz 14 gadu vecumam bez pieaugušo uzraudzības,

5.13. lietot alkoholiskos dzērienus, ja neesat sasniedzis 18 gadu vecumu,

5.14. uzturēties “SPA/VIP” zonā bez pieaugušo klātbūtnes, ja neesat sasniedzis 14 gadu vecumu,

5.15. izmantot nestrādājošus slidkalniņus un atrakcijas,

5.16. liet ūdeni vai citu šķidrumu uz elektriskajām ierīcēm un pirts krāsnīm, kas atrodas Akvaparka telpās, izmētāt ledu,

5.17.  ienākt, iekļūt telpās, kas ir paredzētas tikai Akvaparka darbiniekiem un nav paredzētas Akvaparka apmeklētājiem,

5.18. smēķēt. Par šī aizlieguma neievērošanu līgumsods ir EUR 50,00

5.19. individuālām cilvēku grupām - izmantot noteiktu Akvaparka daļu tādā veidā, ka citi apmeklētāji tiek ierobežoti vai kavēti lietot šo daļu,

5.20. lietot līdzpaņemtos ēdienus un dzērienus visā Akvaparka teritorijā, t.sk. skapīšu ģērbtuvē,

5.21. lietot datorus, fotoaparātus, video kameras un ierīces, kas tos satur, Akvaparka teritorijā t.sk. telpās, ģērbtuvēs, dušās,

5.22. socializēties ar Akvaparka darbiniekiem veidā, kas kavē to pienākumu izpildi, vai kā citādi kavēt Akvaparka darbinieku pienākumu izpildi,

5.23. košļāt košļājamo gumiju,

5.24. nirt, ilgstoši atrasties zem ūdens,

5.25. sacenšanās nolūkā veikt elpas aizturēšanu zem ūdens.

 

6.APMEKLĒTĀJA ATBILDĪBA.

6.1.Akvaparkā aizliegts ienest līdzpaņemtos ēdienus un dzērienus, kā arī stikla traukus un priekšmetus. Par stikla trauku ienešanu Akvaparkā ir jāmaksā EUR 100,00 līgumsods un ir paredzēta izraidīšana no Akvaparka, neatgriežot samaksāto ieejas maksu.

6.2.Līgumsods elektroniskās aproces pazaudēšanas gadījumā ir EUR 80,00, bērniem EUR 10,00. Garderobes numuriņa pazaudēšanas gadījumā līgumsods ir EUR 7,00.

6.3.Līgumsods par rupju SIA „Akvaparks” darbinieka aizskārumu un nepakļaušanos SIA „Akvaparks” darbinieka izteiktajam aizrādījumam vai norādēm – EUR 100,00.

 

7.NORADĒS AKVAPARKA DROŠAI IZMANTOŠANAI COVID-19 IZPLATĪBAS PERIODĀ.

7.1. Šīs norādes ir Akvaparka Apmeklētāju noteikumu pielikums un neatņemama sastāvdaļa. Ja norādes ir pretrunā Akvaparka Apmeklētāju noteikumiem, noteicošās ir šīs norādes.

7.2. Līvu Akvaparku apmeklē tikai, ja esi vesels un jūties labi.

7.3. Ja Tev ir slimības simptomi (klepus, iesnas, elpas trūkums, drudzis u.c.), ieeja Akvaparkā Tev ir aizliegta.

7.4. Akvaparkam ir tiesības lūgt apmeklētāju, kuram ir slimības simptomi, vai kurš neievēro šīs norādes, Akvaparku pamest, neatgriežot naudu par ieejas biļeti. Izraidījums no Akvaparka neatbrīvo apmeklētāju no pienākuma norēķināties par pirkumiem, ja tādi ir veiktI.

7.5. Ja esi persona vecāka par 65 gadiem vai persona ar hroniskām slimībām, vai persona ar imūndeficītu, lūdzam ievērot īpašus piesardzības pasākumus, vai izvairīties no Akvaparka apmeklējuma, kad ir liels apmeklētāju daudzums.

7.6. Izvēloties skapīti, seko līdzi tam, vai tuvumā nav citu apmeklētāju, ievēro 2m distanci.

7.7. Ģērbtuvē un dušas telpās rīkojies mērķtiecīgi un ātri (ieteicams ģērbtuvē neuzkavēties ilgāk par 10 minūtēm un dušas telpās ilgāk par 5 minūtēm), ievēro 2m distanci.

7.8. Ja ģērbtuvē vai dušas telpās ir daudz cilvēku, uzgaidi, un pēc laika atgriezies ģērbtuvē vai dušas telpās.

7.9. Izmantojot pakalpojumus, seko informācijas norādēm un paziņojumiem (piemēram, maksimālajam cilvēku daudzumam pirtī un burbuļvannā, ieteicamajam laika ierobežojumam u.c.) un ievēro tos.  

7.10. Sēžot uz pirts lāvas, izmanto dvieli, ievēro 2m distanci.

7.11. Mazgā un dezinficē rokas pēc pieskaršanās bieži lietotām virsmām (piemēram, rokturiem), izmanto tikai Akvaparka nodrošinātos dezinfekcijas līdzekļus. Lūdzu informē personālu, ja pamani, ka kādā vietā dezinfekcijas līdzeklis ir beidzies.

7.12. Ja citi apmeklētāji pārkāpj piesardzības pasākumus, esi atbildīgs un vērsies pie Akvaparka darbiniekiem.

7.13. Vīrusa izplatības ierobežošanai, COVID-19 izplatības periodā apmeklētāju aizmirstās mantas netiek uzglabātas, bet gan dienas beigās utilizētas.

7.14. Obligāti jāvalkā mutes un deguna aizsegu līdz pat iziešanai pie atrakcijām, t.s.k. pirms ieejas dušā.

 

Cilvēkiem, kuriem noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kuriem ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes, nav atļauts apmeklēt Akvaparku! 

Par distances neievērošanu apmeklētājs atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

ATCERIES, TU PATS ESI ATBILDĪGS PAR SAVU UN CITU AKVAPARKA APMEKLĒTĀJU DROŠĪBU!!!

 

Akvaparka administrācija