Līdz 01.septembrim strādājam katru dienu!

Rekvizīti

SIA “Akvaparks”

Viestura ielā 24, Jūrmalā, LV - 2010

Vienotais reģ.Nr. 40003508890

AS SEB Banka

S.W.I.F.T. UNLALV2X

IBAN: LV42UNLA0050002693882

Tālr. +371 67755636; +371 67147240

Fakss +371 67755641

 
e-pasts: info@akvaparks.lv