Meties vasarā! Vasaras pludmale atvērta!

Rekvizīti

SIA “Akvaparks”

Reģ.Nr. 40003508890
Viestura ielā 24, Jūrmalā, LV - 2010
AS SEB Banka
konta Nr.  LV42UNLA0050002693882
Tālr.        +371 67755636
fakss       +371 67755641
e-pasts:  info@akvaparks.lv