Saskaņā ar 2021.gada.08.oktobra MK rīkojumu Nr.720 no 2021.gada 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim Līvu Akvaparks ir slēgts

Rekvizīti

SIA “Akvaparks”, Reģ.Nr. 40003508890, Viestura ielā 24, Jūrmalā, LV - 2010

AS SEB Banka, konts LV42UNLA0050002693882

Tālr. +371 67755636, fakss +371 67755641, e-pasts: info@akvaparks.lv