Saskaņā ar 2021.gada.08.oktobra MK rīkojumu Nr.720 no 2021.gada 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim Līvu Akvaparks ir slēgts

Cik bieži Līvu Akvaparka baseinos maina ūdeni?

Līvu Akvaparka peldbaseinos ūdens nepārtraukti cirkulē un to filtrē speciālas attīrīšanas iekārtas, nodrošinot ūdeni baseinos dzeramā ūdens kvalitātē. Atbilstoši normatīvu prasībām,  ikdienu 10 % ūdens apjoma baseinos tiek papildināts ar svaigu ūdeni.

Ik gadu Līvu Akvaparkā notiek apkope, kuras laikā viss ūdens no baseiniem tiek nolaists. Pēc apkopes sistēma tiek uzpildīta ar no dziļurbumiem izpumpētu un sagatavotu lietošanai ūdeni.

 

Līvu Akvaparks - lieliska atpūta!