Pirmdienās un otrdienās akvaparks ir slēgts

Mārketings

Atbildības joma:

Reklāma un sadarbības projekti.

 

Signija Miltiņa

Projektu vadītāja

Tālr: +371 67147239

Fax: +371 67755641

E-pasts: signija @akvaparks.lv

Kontaktlaiks darba dienās no plkst.10:00-16:00