• Air temp

    +26°-32°

  • Water temp

    +25°-30°

Meties vasarā! Vasaras pludmale atvērta!

Bērna atpūta bez pieaugušo klātbūtnes

Bērni vēlas baudīt ūdens priekus, bet pieaugušajiem diemžēl nav laika. Līvu Akvaparkā ir iespēja šo situāciju atrisināt

Saskaņā ar Līvu Akvaparka Apmeklētāju noteikumiem:

Bērni no 11 gadu vecuma līdz 13 gadu vecumam Akvaparku var apmeklēt bez vecāku vai pieaugušo klātbūtnes un pavadības, ja viens no bērna vecākiem pie ieejas Akvaparkā paraksta „Personīgās atbildības apliecinājumu”, kas paredz uzņemties rūpes un atbildību par savu bērnu, bērna veselības stāvokli, uzvedību, kā arī šo Apmeklētāju noteikumu ievērošanu.

Bērni no pilnu 14 gadu vecuma Akvaparku var apmeklēt bez vecāku un pieaugušo klātbūtnes un pavadības.

  • Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.pantam, vecāku pienākums ir rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.
  • Persona, kura nav bērna vecāks vai oficiāls aizbildnis, vai kurai nav izdota atbilstoša notariāla pilnvara NAV TIESĪGA nodot bērnu citas personas aprūpē un īstenot jebkādas tiesības.

 Pirms ieiešanas akvaparkā vai bērna atstāšanas akvaparkā bez savas fiziskas klātbūtnes, lūdzam iepazīties un iepazīstināt bērnu ar:

Būsim kopā, atbildīgas un disciplinētas sabiedrības nostiprināšanā!

Līvu Akvaparks – lieliska atpūta!