• Air temp

    +26°-32°

  • Water temp

    +25°-30°

Pirmdienās, Otrdienās Līvu Akvaparks slēgts!

Hlorēts baseinu ūdens ir drošs

Pēc specialistu atzinuma, attīrīts peldbaseina ūdens ar  1,0mg/l brīvā hlora un pH zem 7,5 nogalina vīrusus dažās sekundēs

Latvijā, kā visā Eiropā, stingri reglamentē higiēnas prasības publiskajos peldbaseinos, ūdens atrakciju parkos un stingri kontrolē to ievērošanu.

LR Ministru kabineta noteikumi Nr.37 “Higiēnas prasības publiskas lietošanas peldbaseiniem” nosaka peldbaseina ūdens kvalitātes rādītāju maksimāli pieļaujamās normas – ūdenim jābūt dzidram, caurspīdīgam, PH - izmantojot hlora bāzes dezinfektantus 7,2–7,8, brīvais hlors - 1,0 mg/l.  Lai nodrošinātu tīrību un kārtību telpā, kurā atrodas peldbaseins, un pārējās ar peldbaseina darbību saistītajās telpās, regulāri, bet ne retāk kā reizi dienā, telpas tīra un dezinficē.

LR MK noteikumi Nr.360 “ Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” nosaka prasību uzturēt baseinu ūdenī hloru saturoša dezinfekcijas līdzekļa koncentrāciju noteiktā diapazona augšējā robežā.

Daudzfunkcionālā ūdens  atrakciju parkā “Līvu Akvaparks” noteiktās normatīvajos aktos normas stingri ievēro. Mūsdienīgas dozēšanas iekārtas automātiskajā režīmā nodrošina PH un brīva hlora rādītāju monitoringu, turklāt trīs reizes dienā tiek veikta šo rādītāju pārbaude ar mobīlo laboratoriju ņemot ūdens paraugus no baseiniem vairākās vietās un rezultāts fiksēts uzskaites žurnālā, ko periodiski pārbauda Veselības inspekcija. Ūdens dezinfekcijas un tā kvalitātes uzturēšana notiek on-line režīmā. Zinātniski bioloģiskā laboratorija “Bior” reizi mēnesī ņem ūdens paraugus  tieši no baseiniem lai pārbaudītu ūdens ķīmiskos un mikrobiologiskos rādītāju atbilstību normatīvu prasībām.

Pēc specialistu atzinuma atbilstoši attīrīts peldbaseina ūdens ar  1,0mg/l brīvā hlora un pH zem 7,5 nogalina vīrusus dažās sekundēs. Tādējādi, ja virsmu klāj hlorēts baseina ūdens, šai virsmai nav vajadzīga papildu sanitārā apstrāde. Ja atrakcija vienmēr ir iegremdēta  ūdenī vai pastāvīgi tiek apslacīta ar attīrītu baseina ūdeni, to nevajag sanitāri apstrādāt.

Ūdens akvaparkā nekad "neguļ", pat naktīs, kad neviena nav, - tas cirkulē un modernās vācu iekārtas turpina to dezinficēt un uzturēt dzeramā ūdens kvalitātē, lai no rīta atkal sniegtu lielisku, dzirkstošu un drošu atpūtu cienījamiem apmeklētājiem.

Līvu Akvaparks – lieliska atpūta!