• Air temp

  +26°-32°

 • Water temp

  +25°-30°

pakalpojums tiek sniegts tikai uzrādot derīgu ES digitālo Covid sertifikātu_______Primdienās, Otrdienās un Trešdienās Līvu Akvaparks ir slēgts

Apmeklēšanas noteikumi

Pakalpojums pieejams apmeklētājiem uzrādot sadarbspējīgu ES digitālo COVID sertifikātu

PLŪSMAS REGULĒŠANA                                                                                                                

 • Ienākšana akvaparkā tikai uzrādot sadarbspējīgu ES digitālo COVID sertifikātu (detalizēta informācija par ES digitālo COVID sertifikātu rakstā zemāk)

 • Apmeklētājiem būs atvērts viss komplekss

 • Mutes un deguna aizsegi visā Līvu Akvaparka teritorijā ( izņemot āra pludmali) obligāti, izņemot kafejnīcu, bistro un bāru iemalkošanas laikā, izņemot vietās, kur tas nav iespējams un izmantojot atrakcijas

 • Apmeklētāju skaitu regulējam atbilstoši MK noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasībām             

 • Ja mainīsies valdības noteiktie ierobežojumi, mainīsies Līvu Akvaparka pakalpojuma sniegšanas nosacījumi un informācija par to nekavējoties būs izvietota mājas lapā

 

ES DIGITĀLAIS COVID SERTIFIKĀTS:

 

 

Digitālajiem Covid-19 sertifikātiem derīguma termiņš ir noteikts faktam, kuru apliecina konkrētais sertifikāts:

 • Sertifikāts par vakcināciju – veicot skenēšanu, tiks atzīts par derīgu tikai tādā gadījumā, ja pēc Jannsen 1. potes vai Comirnaty, Moderna abu pošu saņemšanas ir pagājušas vismaz 14 dienas, savukārt AstraZeneca/Vaxzevria gadījumā no 22. līdz 90. dienai pēc 1. potes saņemšanas vai uzreiz pēc 2. potes saņemšanas.
 • Sertifikāts par pārslimošanu – veicot skenēšanu, tiks atzīts par derīgu tikai tādā gadījumā, ja pēc pozitīva testa (Koronovīrusa 2019-nCovRNS) rezultāta ir pagājušas vismaz 11 dienas (sertifikāta derīguma termiņš – 180 dienas).
 • Sertifikāts par laboratoriskā testa rezultātu – derīgums atkarībā no testa veida.  SARS-CoV-2 vīrusa RNS tests ir derīgs 48 stundas, bet ātrais  SARS-CoV-2 antigēna tests – 6 stundas.

Līvu Akvaparku, bez ES digitālā Covid sertifikāta, atļauts apmeklēt šīs personas pavadošiem bērniem līdz 11 gadu vecumam ieskaitot. Bērnam no 12 gadu vecuma ir jāuzrāda ES digitālais Covid sertifikāts

MK noteikumi

“ 38.27 Personas, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai no divdesmit divām līdz deviņdesmit dienām pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc "Vaxzevria" otrās devas saņemšanas vai persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju...;

“ 38.34 Šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas, kā arī personas, kurām ir sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai sešu stundu laikā veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs, kā arī šīs personas pavadošie bērni, kas jaunāki par 12 gadiem...”

Iegaumē!

Mēs nopietni attiecamies pret Jūsu veselību un drošību, tomēr vienlaicīgi paļaujamies uz Jums, ka Jūs sargāsiet gan sevi, gan citus arī paši.  

Līvu Akvaparks - lieliska atpūta!
Uz tikšanos Līvu Akvaparkā!